Privacy

Samenvatting van het Privacybeleid

Bij Alaminuut.com hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en van de belangrijkste punten.Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Alaminuut.com is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Je kan te allen tijde je persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.Welke persoonsgegevens worden verzameld- en hoe?

We verzamelen de persoonsgegevens die jij ons overmaakt wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbief of de klantendienst contacteert.

 

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?

Bij Alaminuut.com gebruiken we persoonsgegevens om informatie en promotionele e-mails te versturen, analyses te maken, de klantenbeleving te verbeteren en de inhoud van onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

.


In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen.Hoe worden je persoonsgegevens beschermd en beveiligd?

Bij Alaminuut.com nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Je data worden bewaard zolang je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief of totdat u klant bent. Niettemin, indien je zou beslissen om je account te verwijderen, weet dan dat we je gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen.Hoe kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?

Via ‘mijn profiel’, heb je toegang tot al je persoonsgegevens en kan je die ook wijzigen. Hier kan je bijvoorbeeld ook je e-mailvoorkeuren aanpassen. Op eender welk moment kan je beslissen om je persoonsgegevens niet langer te delen, te verwijderen of in te kijken via een verzoek aan onze klantendienst.PRIVACY

 

1.    Alle aan A la minuut.com verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Behoudens ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de gebruiker en behoudens de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zal A la minuut.com persoonsgegevens uitsluitend verwerken in verband met de exploitatie van de website en de bemiddeling bij totstandkoming en de uitvoering van boekingen. A la minuut.com is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker door aanbieders.

 

2.    A la minuut.com is gerechtigd om met voorafgaande uitdrukkelijk instemming van de gebruiker het e-mailadres van de gebruiker te gebruiken om hem middels nieuwsbrieven op de hoogte te houden van aanbiedingen, acties, nieuws, nieuwe diensten van A la minuut.com of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van A la minuut.com. Indien de gebruiker dergelijke nieuwsbrieven niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven. Voor berichtgeving dat direct relevant is voor het gebruik van de website door de gebruiker, dan wel overeenkomsten tussen de gebruiker en aanbieders, is de bedoelde voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de gebruiker niet vereist.

 

©2018 Alaminuut.com | Algemene voorwaarden | Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Privacy | Contact | KvK: 67556639 BTW/VAT/TVA: NL177385790B02