Privacy

PRIVACY


1.    Alle aan A la minuut.com verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Behoudens ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de gebruiker en behoudens de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zal A la minuut.com persoonsgegevens uitsluitend verwerken in verband met de exploitatie van de website en de bemiddeling bij totstandkoming en de uitvoering van boekingen. A la minuut.com is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker door aanbieders.


2.    A la minuut.com is gerechtigd om met voorafgaande uitdrukkelijk instemming van de gebruiker het e-mailadres van de gebruiker te gebruiken om hem middels nieuwsbrieven op de hoogte te houden van aanbiedingen, acties, nieuws, nieuwe diensten van A la minuut.com of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van A la minuut.com. Indien de gebruiker dergelijke nieuwsbrieven niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven. Voor berichtgeving dat direct relevant is voor het gebruik van de website door de gebruiker, dan wel overeenkomsten tussen de gebruiker en aanbieders, is de bedoelde voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de gebruiker niet vereist.


©2018 Alaminuut.com | Algemene voorwaarden | Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Privacy | Contact | KvK: 67556639 BTW/VAT/TVA: NL177385790B02